گردونه ی كلنيك ترك اعتياد موعود يزد 09140757750
mooudyazd (محصول)

شربت متادون

با تعرفه دولتي و قيمت بسيار مناسببیشتر ...
mooudyazd (تبلیغ)

كلنيك ترك اعتياد موعود يزد

ارائه خدمات مركز: درمان تخصصي اعتياد به مواد با متادون و بوپرنورفين مشاوره فردي خانوادگي، روان درماني، گروه درماني تحت نظر روانپزشك و روانشناس درمان كوتاه مدت ( سم زدايي ) 21 روزه عرضه شربت متادون و قرص B2 با تعرفه دولتي از دانشگاه علوم پزشكي يزد آدرس: ميدان ابوذر - بیشتر ..
mooudyazd (پست)

مشاوره تخصصي درمان اعتياد در يزد

mooudyazd (پست)

ارائه خدمات مركز درمان اعتياد موعود يزد

درمان تخصصي اعتياد به مواد با متادون و بوپرنورفين مشاوره فردي خانوادگي، روان درماني، گروه درماني تحت نظر روانپزشك و روانشناس درمان كوتاه مدت ( سم زدايي ) 21 روزه عرضه شربت متادون و قرص B2 با تعرفه دولتي از دانشگاه علوم پزشكي يزد آدرس: ميدان ابوذر - بلوار شهيد دشتي - ر بیشتر ..

 |